Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
Share BGinUAE.com
|
Contact Details
Bulgarians in UAE
Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971-50-7855930
Email: -email-


В Началото бе словото...

...2004 година се създава bulgarians_in_uae груа към YAHOO С цел хората да идват в това виртуално пространство за да си помагат, да обсъждат теми от ежедневието и да побъбрят един с друг.

Продължението...
2007 година, Завързват се интересни дискусии, спорове и най-обикновени човешки взаимотношения...форумът се разширява

Нов дизайн...
Възниква необходимот от по-голяма функционалнот.Изнасяме форума на настоящата уеб страница.

Година 2009 - Категоризиране на съдържанието започна по идея на Наско
Няколкото разменени PM-а набързо развиха теорията за подреждане на цялата информация със съдържание.
събрана на едно място информацията ще бъде направена на pdf файл със възможност да се download-ва и ще се разпечата като малка брошурка.

Към посетителите...
Вашето мнение или предложение е ценно за нас.
Споделете идеи или какво очаквате от този сайт
Contact Form
Enter your name:
E-mail address:
Message subject:
Enter your message:
Enter Code